Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna nie tylko polepsza zdolności komunikowania się, ale także prowadzi do poprawy jakości naszego życia.

Do jej głównych zadań terapeutycznych (leczniczych) należy:

  • rozpoznanie, zapobieganie oraz usuwanie zaburzeń i wad wymowy,
  • dbanie o rozwój, doskonalenie oraz modyfikację błędów mowy,
  • kształtowanie właściwej mowy,
  • nauczanie mowy w przypadku jej braku bądź utraty,
  • czuwanie nad najlepszym rozwojem mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
  • kontrola i usprawnianie prawidłowych procesów nabywania kompetencji i rozwoju sprawności komunikacji językowej,
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu,
  • usuwaniu zaburzeń głosu,
  • profilaktyka i korekcja mowy,
  • rehabilitacja mowy osób po urazach czaszkowo - mózgowych.