Metoda FORBRAIN®

Urządzenie FORBRAIN® są to tzw. słuchawki kostne z mikrofonem, które dzięki swojej wielofunkcyjności przeznaczone są do pracy logopedycznej, ale także do pracy z osobami mającymi problemy z koncentracją, pamięcią, dysleksją czy też nadpobudliwością. Ułatwia wymowę, komunikacje i przyswajanie wiedzy.
Działanie urządzenia polega na stymulowaniu słuchowo – głosowym sprzężenia zwrotnego przez mówienie do mikrofonu, co pozwala poprawić percepcję słuchową i przetwarzanie informacji dźwiękowych. Dzięki przewodnictwu kostnemu i dynamicznemu filtrowi pacjent słyszy swój głos inaczej niż do tej pory.

FORBRAIN®, poprzez stymulację wibracją i dźwiękiem stymuluje korę mózgową i wpływa korzystnie na procesy poznawcze, motywacyjne i komunikacyjne.

FORBRAIN® poprawia:
- dykcję i wymowę,
- uwagę,
- werbalną pamięć roboczą oraz pamięć krótkoterminową,
- komunikację.

FORBRAIN® polecany jest wszystkim osobą chcącym poprawić:
- mowę,
- czytanie, pisanie,
- koncentrację,
- pewność siebie,
- zmysł uwagi,
- rozwój osobisty i pokonanie własnych ograniczeń.

Zajęcia prowadzone z użyciem aparatu FORBRAIN® nie są dodatkowo płatne.

Więcej informacji: https://pl.forbrain.com