Metoda K. Johansena

Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

 • Metoda K. Johansena polega na indywidualnej stymulacji słuchu.
 • Trening słuchowy przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 • Badania dowodzą, że zaburzenia przetwarzania słuchowego wpływają na opóźnienia w nauce, w czytaniu, w pisaniu, w mówieniu i w zachowaniu.
 • Stymulacja słuchowa poprawia centralne przetwarzanie bodźców słuchowych.
 • Jest pomocna dla osób z:
  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • dysleksją,
  • ADHD,
  • autyzmem,
  • zaburzeniem koncentracji,
  • zaburzeniem uwagi słuchowej,
  • trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu poleceń,
  • osobami z porażeniem mózgowym,
  • osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięk
 • Terapia słuchu poprawia m.in.:
  • koncentrację,
  • czytanie,
  • rozumienie mowy,
  • artykulację,
  • komunikację,
  • samoocenę,
  • koordynację ruchów,
  • motorykę.
 • Ogromną zaletą jest to, iż terapia odbywa się w domu, a to minimalizuje jej koszt w porównaniu z innymi terapiami słuchowymi.
 • Na podstawie badań audiometrii tonalnej oraz testach badających centralne zaburzenia przetwarzania słuchu, przygotowuje się indywidualny program dźwiękowy, nagrywany na płyty CD.
 • Zaleca się 10 - 15 min. dziennego słuchania przez słuchawki.
 • Progres sprawdza się co 4 – 10 tygodni i za każdym razem przygotowywana jest nowa specjalna płyta terapeutyczna.
 • Program trwa 6 – 10 m-cy.
 • Terapia kończy się sukcesywnie poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.
 • Metoda stosowana jest m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Austrii.
 • Rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester (Wielka Brytania)
Więcej informacji: www.johansen-ias.pl