HEG - Biofeedback

W metodzie HEG Biofeedback nie dokonuje się w pomiarów fal mózgowych, ale
przepływu krwi w pewnych obszarach mózgu (technologia tzw. bliskiej podczerwieni
nIR). Ukrwienie danego obszaru kory mózgowej jest bowiem dokładnym
odzwierciedleniem aktywności mózgu (co pokazały badania rezonansem
magnetycznym fMRI). Tak więc poprzez zmianę cyrkulacji krwi w trenowanej okolicy
kory mózgu można wpływać bezpośrednio na jego aktywację.
Trening HEG biofeedback polega na pobudzaniu neuronów w frontalnych płatach
mózgu.
Z przodu głowy znajdują się bowiem struktury odpowiedzialne m.in. za:
- koncentrację, skupienie uwagi na zadaniu,
- płynność mowy,
- odpowiedzialność za własne działania, zamiast obwiniania innych lub warunków
zewnętrznych za swoje niepowodzenia,
- kontrolę impulsywności, stanów emocjonalnych,
- przewidywanie konsekwencji działań,
- planowanie i organizację działań.
Wskazania do HEG:
- zaburzenia koncentracji i pamięci ADD,
- nadpobudliwość psychoruchowa ADHD,
- autyzm,
- zespół Aspergera,
- obniżony nastrój,
- zaburzenia lękowe,
- dysleksja,
- padaczka,
- przewlekłe napięciowe i migrenowe bóle głowy,
- uzależnienia,
- demencja.
Metoda HEG-biofeedback wprowadza nową jakość do treningów biofeedback:
- zdaniem specjalistów zmiany są widoczne już po 10 treningach,
- sesje trwają maksymalnie do 30 minut.
Doskonałe rezultaty terapia przynosi w połączeniu z neurofeedbackiem.