Biofeedback (EEG Biofeedback)

 • Biofeedback jest nowoczesną techniką treningu mózgu.
 • Jest bezpieczną metodą bez skutków ubocznych.
 • Poprzez trening biofeedback oddziałujemy na neuroprzewodzenie w mózgu.
 • Treningiem wpływamy na zwiększenie lub osłabienie komunikacji pomiędzy obszarami kory mózgowej.
 • Dzięki temu otrzymujemy znaczące i długotrwałe zmiany psychofizjologiczne w postaci lepszej koncentracji, uwagi, pamięci.
 • Osoba wykonująca trening realizuje specjalny program multimedialny, którym kieruje jedynie za pomocą swoich myśli.
 • Tę metodę treningów stosuje się w rehabilitacjach po urazach, wylewach, operacji mózgu, niedorozwoju intelektualnym.
 • Zalecany jest m.in. w terapii:
  • Zaburzeń mowy (afazja, jąkanie, dysartia, apraksja),
  • dysleksji, dysgrafii,
  • autyzmu,
  • mutyzmu,
  • ADHD,ADD,
  • rehabilitacji procesów poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć),
  • usprawnienia umiejętności uczenia się,
  • moczenia nocnego,
  • zaburzenia snu,
  • bólu głowy,
  • redukcji napadów agresji,
  • mózgowego porażenia dziecięcego,
  • zaburzenia emocjonalnego i psychologicznego,
  • wypalenia zawodowego,
  • w zespole Tourette’a.
 • Zalecany jest także przed:
  • egzaminami,
  • wystąpieniami publicznymi,
  • ważnymi zmianami życiowymi.
 • Polecany dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • Stosowany przez sportowców, menadżerów, studentów, uczniów; po prostu przez wszystkich, którzy chcą poprawić funkcjonowanie swojego organizmu.

  Więcej informacji – www.biomed.org.pl