? ML - Mobilny logopeda

Aktualnosci

O logopedii i dzieciach w „Sekrecie zdrowia i urody”- wywiad

Realizacja autorskiego programu GLOS - NARZEDZIE PRACY rozpoczeta:)

Konferencja - "Dziecko z zespołem Aspergera i autyzmu - praktyczne aspekty diagnozy, edukacji, terapii"

Szkolenie: Mutyzm WybiórczySzkolenie: Pacjent z rozszczepem wargi/podniebienia - wielospecjalistyczna diagnoza i terapia logopedyczna.

Szkolenie: Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jąkania u dzieci - program autorski.

szkolenie

Szkolenie: Sensomotoryka. Diagnoza, planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii sensomotorycznej. Wpływ niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci.